top of page

ליצור תמונות מרגשות,

על זה מדובר.

אבל גם על להעניק יחס אישי

להקשיב לצרכי האדריכל.ית,

לדעת שתהליך התכנון הוא דינאמי,

מציף שאלות ומניב תובנות,

ולהיות כאן כדי לתמוך בו.

להתרגש מקרן שמש מאוחרת

מצל רך

משמים בהירים או

מיום אפור וקר.

לספר סיפור.

על זה מדובר.

עידו שביט

אדריכל

bottom of page